SEKRETESSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur British MotorGroup Stockholm AB (''vi'' eller ''oss'') som en del av Nic. Christiansen-koncernen behandlar dina personuppgifter och är utfärdad på uppdrag av alla företag inom Nic. Christiansen-koncernen:  

Nic. Christiansen-koncernen definieras som: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/ 

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är: 

British MotorGroup Stockholm AB
Organisationsnummer: 5562307545
Rinkebyvägen 7
S-18236 Danderyd


ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi använder dina personuppgifter för följande syften: 

Vid användning av vår webbplats

Behandling av dina förfrågningar vid försäljning: Personuppgifter som uppges i online-formulär, chattfönster etc. innan försäljning används för att behandla dina eventuella frågor om t.ex. provkörning, beställning av broschyrer och prislistor och kontaktinformation. Om du ger ditt samtycke används dina personuppgifter även för marknadsföring på så sätt som beskrivs nedan, och dina personuppgifter samkörs med cookieinformation på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy.
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, preferenser.
Rättslig grund: Samtycke. 

Behandling av dina förfrågningar i samband med försäljning: Personuppgifter som uppges i online-formulär, chattfönster etc. i samband med försäljning används för att behandla dina eventuella frågor om t.ex. planering och service, beställning av specifika erbjudanden och andra tjänster som kan beställas via webbplatsen. Om du ger ditt samtycke används dina personuppgifter även för marknadsföring på så sätt som beskrivs nedan, och dina personuppgifter samkörs med cookieinformation på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, preferenser. 
Rättslig grund: Uppfyllande av avtal. 

Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföring och vår kommunikation med dig utifrån dina intressen och fokusområden samt för att skicka dig relevant marknadsföring i form av bland annat nyhetsbrev. Dina personuppgifter samkörs med cookieinformation på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, cookieinformation, användarbeteende online, fordonsinformation, preferenser. 
Rättslig grund: Samtycke. 
Vid vidarelämnande av ditt samtycke: Interesseavvägning.

Optimering av användarupplevelsen på webbplatsen: Personuppgifter samlas in vid din användning av vår webbplats. Vi använder denna information för att optimera vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Läs mer i vår cookiepolicy. 
Vilken information använder vi: Cookieinformation och användarbeteende online. Vid användarundersökningar med tillhörande tävlingar används även allmänna personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Rättslig grund: Samtycke 

Webbplatsstatistik: Personuppgifter används för att sammanställa statistik över användningen av vår webbplats och relaterade tjänster.  
Vilken information använder vi: Cookieinformation, användarbeteende online.  
Rättslig grund: Samtycke 


I butiker och verkstäder: 

Leverans och betalning av våra tjänster: Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi levererar våra tjänster. Det sker t.ex. när du provkör en bil innan köp, när erbjudanden som du har begärt tas fram, när köpeavtal och finansieringsavtal skapas, när din nya bil registreras och levereras samt vid service och reparationer på din bil på verkstaden eller i samband med eventuella garantiärenden. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, personnummer, betalnings-information, ordernummer, körkort, försäkringsinformation, ekonomisk information 
Rättsligt grund: Nödvändigt för att följa avtal och gällande lagar när det gäller provkörning och bokföring  

Kreditbedömning: Innan vi ger dig kredit i samband med köp av reservdelar och verkstadstjänster kontrollerar vi om du har betalningsanmärkningar i kreditregistret.  Om du har betalningsanmärkningar beviljas ingen kredit utan då måste betalning ske kontant. 
Vilken information använder vi: Personnummer, information om eventuella betalningsanmärkningar i kreditregistret 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Kundregister: För att hantera ärenden på ett effektivt sätt och ge dig bra kundservice är du registrerad i våra system. Det ger oss en översikt över vår relation med dig och gör att vi kan ge dig bättre service. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, försäljningshistorik. 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Påminnelser, uppföljning och marknadsföring: För att ge dig en bra kundupplevelse och hålla dig uppdaterad, behandlar vi dina personuppgifter för att skicka påminnelser om service, följa upp provkörningar och ge dig allmän marknadsföring som nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar till evenemang etc. Ovanstående görs endast om du har gett ditt samtycke. 

Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, försäljningshistorik. 

Rättslig grund: Samtycke 

Kundnöjdhetsundersökning: För att följa upp hur nöjd du är som kund och få feedback så att vår kundservice kan bli bättre, behandlar vi dina personuppgifter när vi genomför kundnöjdhetsundersökningar. Dina personuppgifter lämnas också ut till relevanta importörer så att de kan genomföra kundnöjdhetsundersökningar över hela marknaden.  
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation och information om senaste köp. 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Kameraövervakning: För att förhindra inbrott, stöld och vandalism kameraövervakas butiker, verkstäder och utomhusområden. Övervakade område är märkta med skyltar. 
Vilken information använder vi: Video. 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Lagöverträdelser: I de fall då böter åläggs eller vid fortkörning eller liknande i samband med provkörning eller användning av leasingbil/hyrbil, mottas och vidarebefordras relevanta personuppgifter till myndigheter. 
Vilken information använder vi: Känsliga personuppgifter om misstänkta brott samt allmänna personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkort, låne-/leasingavtal. 
Rättslig grund: Lagstiftning 

I andra sammanhang: 

Marknadsföring via brev: Personuppgifter används i marknadsföringssyfte, bland annat genom att skicka marknadsföring via brev. Detta kan ske med hjälp av information vi får från offentliga register och/eller genom vår kundrelation med dig. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som namn, adress, fordonsinformation, preferenser och annan offentlig information. 
Rättslig grund: Legitimt intresse 

Upptagningar för marknadsföring: För branding och marknadsföring av våra produkter och tjänster ber vi om ditt samtycke för att använda u av dig i vårt marknadsföringsmaterial. Det kan t.ex. vara bildmaterial för sociala medier, webbplatser och broschyrer. 
Vilken information använder vi: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, bilder och video. 
Rättslig grund: Samtycke. 

 

KÄLLOR 

När vi samlar in information från andra källor än dig, kommer det vara från: 

a) Bilimportörer där syftet är statistik, marknadsföring och uppfyllande av avtal 

b) Offentliga register: Fordonsregister, personregister, företagsregister, där syftet är tydlig identifiering och för att uppfylla avtal. 

c) Leasing- och finansbolag som ger krediter i samband med att avtal ingås. 

d) Kreditvärderingsinstitut där syftet är att göra en kreditupplysning i samband med att avtal ingås. 

Den insamlade informationen om dig kommer från: 
a) EU/EES 

 

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi lämnar ut dina personuppgifter till relevanta bilimportörer och biltillverkare. Rättslig grund och syfte med denna utlämning av personuppgifter är: 

a) Uppfylla avtal, t.ex. i samband med leverans av fordon och reservdelar samt vid eventuella garantiärenden 

b) Följa gällande lagstiftning, t.ex. i samband med återkallande av produkter och viktiga säkerhetsuppdateringar 

c) Samtycke, t.ex. om du har gett ditt samtycke till att få elektronisk marknadsföring direkt från den berörda bilimportören/biltillverkaren 

d) Legitimt intresse, t.ex. kundnöjdhetsanalyser, statistik, rapportering och dokumentation. 

Vi samarbetar med följande bilimportörer/biltillverkare och där kan du läsa den integritetspolicy som reglerar användningen av dina personuppgifter: 

Jaguar / Land Rover – BC Sweden AB - Arenagatan 8B, S - 21623 Malmö, SE (Organisationsnummer: 556774-3637) 

https://www.jaguar.se/privacy  

I enlighet med de syften som anges i policyn, lämnar vi dessutom ut personuppgifter till följande kategorier av mottagare: 

e) Samarbetspartners som finansbolag, försäkringsbolag och tjänsteleverantörer (t.ex. vägassistans, däcklager, prisberäknare och liknande).    

f) Andra leverantörer och samarbetspartners som hjälper vårt företag (t.ex. tjänsteleverantörer, teknisk support, leverantörer, finansinstitut) 

g) Företag som Personuppgiftsansvarig har en koncernrelation till i Nic. Christiansen-koncernen (www.nc.dk). 

h) Offentliga myndigheter. 

i) Sociala medier (t.ex. Facebook, LinkedIn). 

 

ÖVERFÖRINGAR TILL LÄNDER UTANFÖR EES 

Som utgångspunkt lagrar vi information om dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder som har en tillräckligt hög dataskyddsnivå. Dessa länder har en dataskyddslagstiftning som motsvarar lagstiftningen inom EES. 

Om vi delar din information med företag som har verksamhet utanför EES eller i länder med tillräckligt hög dataskyddsnivå enligt definitionen i GDPR (kapitel 5), ingår vi avtal med dessa företag om att de ska hantera din information på samma grund som vi. Vi säkerställer alltså att den information vi överför är skyddad. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om överföring och behandling av din information.  

Vi delar din information med följande mottagare som kan ha sin verksamhet utanför EES: 

Biltillverkare får fordonsinformation som de använder för fabriksgaranti, statistik och rapportering. 

Personuppgiftsbiträden, som t.ex. systemleverantörer, får del av fordonsinformation och personuppgifter för att behandla denna information på uppdrag av oss för de syften som anges i policyn. 

 

LAGRING OCH RADERING 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka informationen behandlas. Normalt lagras informationen i 5 år, men i vissa fall kan den lagras under kortare eller längre tid för att t.ex. uppfylla gällande lagstiftning om radering eller lagring.  

 

OBLIGATORISK INFORMATION  

De personuppgifter vi samlar in är i vissa fall obligatoriska, det vill säga nödvändiga för att kunna kontakta dig, tillhandahålla tjänsten, göra en kreditbedömning etc. I samband med att personuppgifter behandlas informerar vi dig om vilken information som är obligatorisk. Om vi inte får den obligatoriska informationen kan vi inte leverera den önskade tjänsten. 

 

DINA RÄTTIGHETER 

Du har följande rättigheter: 

- Du har rätt att begära att få se, rätta eller radera dina personuppgifter. 

- Du har också rätt att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 

- I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. 

- Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan du återkallade ditt samtycke.  

- Du har rätt att få de personuppgifter som du själv har uppgett i ett strukturerat, maskinläsbart format (dataportabilitet).  

- Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen. 


Du kan utnyttja dina rättigheter genom att: Kontakta Personuppgiftsansvarig (se kontaktinformation ovan) eller genom att skriva till G[email protected].
Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du alltid har rätt till dataportabilitet utan det kan bero på särskilda omständigheter som är relaterade till behandlingen. 


 

Senast uppdaterad: 29.09.2020

British MotorGroup AS - Rinkebyvägen 7 - 182 36 Danderyd

Nylanseringar, tävlingar och events

Ja, jag vill gärna vara först med att ta del av nylanseringar, tävlingar och events.

NYLANSERINGAR, TÄVLINGAR OCH EVENTS